Regulamin

Złożenie zamówienia w Studio Florystyczne RedNaomi oznacza akceptację poniższego regulaminu.

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Ze względu na różne ustawienia monitorów oraz ekranów urządzeń takich jak komputer, laptop, tablet, smartfon, a także poprzez cyfrową obróbką fotografii, prezentowane zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistych dekoracji. Zaistniałe różnice między rzeczywistym kolorem a kolorem widzianym na ekranie nie może stanowić podstawy do reklamacji.
1.2. Klient zamawiający usługę zawiera umowę kupna-sprzedaży powodując tym samym sporządzenie dwóch jednobrzmiących egzemplarzy umowy zawierającej wszelkie informace dotyczące warunków i zakresu wykonania usługi dekoracji oraz druków.
1.3. Za moment przyjęcia zamówienia przez Studio Florystyczne RedNaomi uważa sie podpisanie umowy przez zainteresowane strony
1.4 Warunkiem przyjęcia zlecenia oraz jego wykonania jest wpłata zaliczki tytułem rezerwacji terminu.
1.5. Nie wywiązanie się z punktu 1.3. skutkuje unieważnieniem zawartej umowy a tym samym nie wpisaniem danego zamówienia do kalendarza realizacji usługi.
1.6. Za moment wykonania usługi uważa się dostarczenie elementów dekoracyjnych jak również wykonanie usługi jej rozstawienia w dniu uroczystości.
1.7. Klient zamawiający produkt jest zobowiązany do odbioru wybranej usługi osobiście lub poprzez wskazaną do tego osobę.

Dział II. ZAKUP

2.1. Po złożeniu zamówienia, osoba zamawiająca otrzymuje wiadomość e-mail, w której podane są dane niezbędne do przelewu należności.
2.2. Po otrzymaniu wpłaty na konto usługa zostaje wpisana do kalendarza usług i skierowana do realizacji w dniu uroczystości.
2.3. Dostawa dekoracji na terenie Warszawy odbywa się bez dodatkowych kosztów. Chęć otrzymania poszczególnych elementów dekoracji na więcej niż jeden adres niż wynikający z ustaleń może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty za dojazd.

DZIAŁ III. AKCEPTOWALE FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Akceptowane formy płatności: przelew, rozliczenia gotówkowe.
3.2. W przypadku wpłaty na konto niezbędne jest podanie tylko imienia i nazwiska zamawiającego.
3.3. Wpłaty zaliczki należy dokonać w okresie 7 dni roboczych od dnia akceptacji umowy.

DZIAŁ IV. REALIZACJA

4.1. Zamówienie zostaje realizowane w dniu uroczystości lub w przeddzień zgonie z akceptacją Zamawiających.
4.2. Całkowity koszt dojazdu podany jest przy umowie.
4.3. Podany koszt zawiera koszt usługi transportu oraz wszelkich dodatkowych materiałów związanych z wykonaniem wyżej wymienionej usługi.
4.4. Usługi w całości realizowane są przez Studio Florystyczne RedNaomi.

DZIAŁ V. REZYGNACJA Z USŁUG

5.1 Zamawiający może zmienić warunki umowy lub z niej całkowicie zrezygnować nie później niż 21 dni przed ustaloną datą ceremonii. Spełnienie tego warunku zwalnia Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań zawartych w umowie.
5.2 W przypadku rezygnacji z usługi z zachowaniem terminu, wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona na wskazane konto.
5.3 Studio Florystyczne RedNaomi zachowuje sobie prawo do zmiany elementów dekoracji opisanej w umowie pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w czasie umożliwiającym mu kolejny wybór elementów dekoracji. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku braku dostępu do ustalonych wcześniej materiałów lub gatunków kwiatów.